Trung tâm gia sư trọng tín hân hạnh được nghe ý kiến phản hồi từ phía phụ huynh học sinh và các giáo viên,sinh viên,gia sư.